CECH EPS ČR
Ukrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

mail:info@cecheps.cz
Zákony a normy

Na této stránce naleznete  odkazy na nejdůležitější zákonné předpisy, informace o normách a odborná stanoviska k výkladu v oblasti EPS


Seznam základních projektových a výrobkových norem a souvisejících norem z oblasti požární ochrany, elektroinstalací apod.

Zákon č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (pdf 0,25MB)

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) (pdf 2,3MB)

Vyhláška č. 23/2008 Sb. , o technických podmínkách požární ochrany staveb (pdf 1,8MB)

Stanovisko HZS k dálkovému přenosu signálů z EPS na PCO (doc 42kB)

Pokyn č.13 Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS o napojování EPS na PCO

Kvalifikační požadavky pro provádění funkčních zkoušek a kontrol na požárně bezpečnostních zařízeních

Internetový obchod, kde si můžete objednat on line normy řady EN54

 

  
© Cech elektrické požární signalizace České Republiky
tel.: +420 326 123 456, fax: +420 326 123 456